9-2: Hoopgevende en positieve Koningslezing met Alexander Rinnooy Kan over de Toekomst van Nederland.

PERSINFORMATIE

Via een vogelvlucht langs drie bepalende gebeurtenissen uit onze vaderlandse geschiedenis (de Acte van Verlatinghe, de eerste Staatsregeling voor het Bataafse volk in 1798 en de Grondwet van 1848), schetste Alexander Rinnooy Kan, op dit moment onder meer lid voor D’66 van de Eerste Kamer, donderdagavond 9 februari in de derde Koningslezing een positief beeld van de huidige staat van Nederland. Met onze concurrentiekracht staan we nog steeds in de top tien van meest concurrerende landen ter wereld. Met name op het gebied van (maritieme) infrastructuur, onderwijs en als kenniseconomie zijn wij koplopers. Dat komt niet alleen doordat wij van oudsher ondernemers en ondernemend zijn, maar ook omdat we simpelweg geluk hebben met de ligging van ons land en met ons aardgas, waarmee we overigens -volgens Rinnooy Kan -beter hadden kunnen omspringen, zoals de Scandinavische landen dat hebben gedaan. Nederland ligt midden in het gebied dat Rinnooy Kan aanduidt als de ‘blauwe banaan’, het gebied dat loopt van Milaan tot aan de West-Midlands van Groot-Brittannië. Dat biedt enorme kansen voor onze economie. Hij roemde het poldermodel, waaraan hij zelf in zijn werkzame leven als voorzitter van VNO-NCW en van de SER een belangrijke bijdrage heeft geleverd. ‘We wisten in Nederland al heel vroeg dat we beter konden samenwerken dan tegen elkaar vechten’.

Toch ziet hij ook zorgen; de belangrijkste is de segregatie in de samenleving die hij aanduidt als de kloof tussen hoger en lager opgeleiden; de welvaart die volgens het ‘olifantmodel’ maar voor een klein deel ten goede komt aan de lagere sociale klassen, met angst en frustratie als gevolg. Hij wijst op hetbelang van het investeren in kennis en onderwijs: ‘Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost…’ Ook het hervormen van de arbeidsmarkt (‘vast minder vast en flexibel minder flexibel’) ziet hij als een belangrijke opgave voor de toekomst. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat wij een open en toegankelijke economie blijven.

Daarnaast is Rinnooy Kan nog steeds een warm pleitbezorger van Europa. Alhoewel -om bij de banaan te blijven -de kromming van de banaan ook hem niet bovenmatig interesseert, is dat naar zijn oordeel de enige manier om onze economie te versterken en om onze veiligheid en stabiliteit te bewaken tegenover ‘wispelturige wereldleiders’.

Na een korte pauze volgde een mooi slot met boeiende en relevante vragen uit de (uitverkochte) zaal over: tweedeling, het antwoord van de politiek daarop en het gebrek aan respect in de politieke dialoog, over het verdwijnen van de grenzen als gevolg van digitalisering en over de rol van cultuur in onze samenleving. Zo bood ook deze Koningslezing volop verdieping en vergezichten om over na te denken en met elkaar te bediscussiëren.

Volgende Koningslezing met Claartje Kruijff

De Koningslezing maakt deel uit van het winterprogramma van De Koningskamer, een initiatief van de Remonstranten aan de Koningslaan 2b in Bussum. De volgende Koningslezing met Claartje Kruijff is op vrijdag 7 april 2017. Kaarten à €10 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.koningskamer.nl en bij boekhandel Los in Bussum.

Bijlage: foto: Inspirerende lezing Alexander Rinnooy Kan (foto: Anke Scheepvaart). Bijschrift: A. Rinnooy Kan houdt lezing in De Koningskamer. Voor meer informatie: Annegien Ochtman-de Boer, 035-6932052

Wie zijn wij?

Voor iedereen op zoek naar verdieping, verbinding en vergezichten: zo wordt de Koningskamer aangeduid. De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum organiseert onder deze noemer lezingen en preken die worden verzorgd door bekende Nederlanders. De Koningskamer is de overkoepelende titel voor meerdere activiteiten.

Contact

Kerkgebouw
Koningslaan 2b, 1405 GL Bussum
info@koningskamer.nl
Neem contact op