Even stilstaan in de hectiek van het leven

BUSSUM – ‘We hebbende Koningskamer bedacht, omdat ik al langer besefte dat de kerk in deze tijd niet meer helemaal voor iedereen past. De Koningskamer biedt mensen verdieping en vergezichten in een ander jasje’,vertelt niet dienstdoend predikant Annegien Ochtman-de Boer. Ze nodigtmensenin het gebouwvan de Remonstrantsegemeenteop de Koningslaan2b uit vooreenKoningslezing,een Koningspreekof voorAdempauze.

De sprekers stellen actuele en maatschappelijke onderwerpen aan de orde. De eerstelezing vond op 23 september plaats met als gastspreker Amerika-deskundige Maarten van Rossum. ‘Het was een succes, hij sprak voor een uitverkochte zaal.’ Ochtman vertelt dat zij enige tijd geleden met onder andere haar echtgenoot is gaan nadenken over hoe zij mensen een alternatief voor de zondagochtendkerk zouden kunnen aanbieden. ‘We wilden iets bedenken waar mensen wel voor uit de stoel zouden komen, want iedereen heeft het tegenwoordig druk. Een moment waar mensen even kunnen stilstaan in de hectiek van hun leven. Ik heb een collega in Londen, die over ‘De Doordeweekse Kerk’ spreekt. Dat spreekt me aan.’

Bezinningsmoment

Ze vertelt dat ze inmiddels al tweejaar ‘Adempauze’ organiseert. ‘Het is een bezinningsmoment op de maandagavond. Daar blijkt een doelgroep van vooral jonge mensen voor te zijn. Ze hebben het met hun gezin vaak zo druk dat ze op zondagochtend liever rustig aan doen en uitgebreid ontbijten dan dat ze om half elf in de kerk zitten. Daar is ‘Adempauze’ een mooi alternatief voor. We bespreken een bepaald onderwerp of thema, nemen een tekstof gedichtonderde loepen er is altijdlive muziek.Dat kan variërenvan Vivalditot Claudiade Breij.En na afloopis er een glas wijn.Inmiddelshebbenwe op die avondeneen vastegroepbezoekersvan vijfendertigtot veertigmensen.’Ze verteltdat afgelopenzondagde eersteKoningspreekplaatsvond.‘De preekwas ingebedin een licht kerkelijkedienst,die ik leidde.’PaulineBroekemawas gastspreker.‘Ze is bekendvan hetNOS-journaalen omdatze in het Gooiwoont.Paulinehad een goedverhaalen bleefheel dichtbijzichzelf.Haarthemawas herdenken.Ze haaldezelfseen bijbeltekstaan, die haarooit geraaktheeft.Ik zag en hoordena de dienstdat haarveel menseniets de.’

Stap nemen

Volgens de predikant waren er zondag, naast de vele vaste bezoekers, ongeveer tachtig mensen in de kerk die zij niet eerder gezien had. ‘Dat is nu precies onze bedoeling. We hopen dat we niet alleen onze vaste kerkgangers bereiken,maar dat ook diegenen, die anders misschien niet naar een kerk zouden komen, de stap zetten om te komen. ’Voor het komende winterseizoen heeft Ochtman een mooi rijtje bekende namen op de agenda staan. ‘Uit ervaring weet ik dat het handig is om bij een nieuw initiatief, zoals de Koningskamer, met bekende sprekers te beginnen. Men moeter aan wennen. Als ze eenmaal weten wat het is, hoop ik dat blijven komen. Ook als de namen van de sprekers minder bekend zijn. Het gaat tenslotte om het verhaal dat de spreker vertelt.’

Voor meer informatie over de data ens prekers, kijk op: https://koningskamer.nl. Koningskamer zorgt voor verdieping en vergezichten in modern jasje. Verschenen in de Gooi en Eembode op 2 november 2016.

Wie zijn wij?

Voor iedereen op zoek naar verdieping, verbinding en vergezichten: zo wordt de Koningskamer aangeduid. De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum organiseert onder deze noemer lezingen en preken die worden verzorgd door bekende Nederlanders. De Koningskamer is de overkoepelende titel voor meerdere activiteiten.

Contact

Kerkgebouw
Koningslaan 2b, 1405 GL Bussum
info@koningskamer.nl
Neem contact op