De eerste publicatie in Bussums Nieuws

BUSSUM - Voor hen die willen verdiepen en vergezichten: zo wordt de Koningskamer aangeduid. De Remonstrantse gemeente gaat onder deze noemer lezingen en preken organiseren die worden verzorgd door bekende Nederlanders. Het doel is onder andere meer ‘traffic’ in de kerk te genereren.

Het is dan ook met name bedoeld om met grote namen zoals Maarten van Rossum nieuwe mensen naar het gebouw te krijgen. Annegien Ochtman-de Boer en Rutger Groot van de organisatie vertellen wat het idee is achter de bijeenkomsten. “We willen een programma bieden dat er toe doet en een brede doelgroep aantrekt. Juist ook mensen zonder kerkelijke interesse zijn welkom. Wij vinden het belangrijk dat we niet alleen een kerk zijn die op zondagochtend open is voor een preek. Samenkomen kan ook op andere dagen.”

Twee jaar geleden werd hier al een begin mee gemaakt door op maandagavonden interessante onderwerpen uit te diepen onder de noemer ‘Adempauze’. Rutger Groot vertelt: “Met name mensen tussen de 30 en 50 jaar komen hier op af. We bespreken thema’s zoals kiezen, verlangen, focus, balans. Het zijn geen kerkelijke thema’s. Het is bedoeld om iets te behandelen wat de mensen raakt. Om even stil te staan in de hectiek van werk en gezin, om pas op de plaats te maken. Dit wordt omlijst met verhalen, gedichten en livemuziek. We praten na met een glas wijn. Hier komen veel mensen van buiten op af, ik denk dat slechts een kwart kerkganger is.” Annegien Ochtman - de Boer vult aan: “Sommige mensen voelen zich niet comfortabel in oude kerkrituelen. Wij zoeken naar nieuwe wegen en hopen die gevonden te hebben met de Koningskamer. We hebben lang nagedacht hoe we deze nieuwe weg inslaan. We wilden het direct goed neerzetten. Het wordt hopelijk een begrip in Bussum en omstreken.”

De Koningskamer is een overkoepelende titel voor meerdere activiteiten. Er is dus Adempauze, maar ook Koningspreken en Koningslezingen. De Koningspreken worden verzorgd door bekende Nederlanders die een verhaal vertellen in een dienst op zondagochtend. “De preken die we tot nu toe hebben ingepland zijn van Pauline Broekema (journalist), Ton Koopman (musicus) en Ankie Broekers-Knol (voorzitter Eerste Kamer). We hebben bewust gekozen voor spreiding van onderwerpen. En dan zijn er nog de Koningslezingen die op donderdag- of vrijdagavond zijn. De aftrap is op vrijdag 23 september met Maarten van Rossem over de verkiezingen in de Verenigde Staten. Verder hebben we Carel ter Linden die spreekt over het christelijke geloof, hoogleraar Alexander Rinnooy Kan over de toekomst van Nederland en tot slot schrijfster Claartje Kruijff over haar zoektocht naar zingeving.”
“Het zijn actuele thema’s die maatschappelijk interessant zijn. We hopen dat mensen over de drempel van de kerk stappen en komen kijken en luisteren. Ook bijna alle kerkleden zijn positief over het initiatief. We zijn de meest vrijzinnige kerk van het land en onze deur staat nadrukkelijk open. ‘Mijn god laat mij zelf denken’, een slogan uit de landelijke campagne van de Remonstranten, is denk ik heel toepasselijk bij het uitgangspunt van deze Koningskamer. We geven stof tot nadenken, bieden voer aan kritische denkers en we willen de geest prikkelen.”

De Koningspreken zijn gratis. Kaartjes voor de Koningslezingen zijn te koop bij boekhandel Los of via www.koningskamer.nl. De aftrap is op vrijdag 23 september met Maarten van Rossem.

Bron: Bussums Nieuws 24 augustus 2016 – pagina 9

Wie zijn wij?

Voor iedereen op zoek naar verdieping, verbinding en vergezichten: zo wordt de Koningskamer aangeduid. De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum organiseert onder deze noemer lezingen en preken die worden verzorgd door bekende Nederlanders. De Koningskamer is de overkoepelende titel voor meerdere activiteiten.

Contact

Kerkgebouw
Koningslaan 2b, 1405 GL Bussum
info@koningskamer.nl
Neem contact op