Privacy

De Koningskamer is een initiatief van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum, gevestigd aan de Koningslaan 2b, 1405 GL Bussum. Het secretariaat is te bereiken via secretariaat.remkerknb@gmail.com. Voor wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met dit secretariaat.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Aantekening Dooplid, Belijdend lid of Vriend
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vrijzinnig.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
De Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzending van de nieuwsbrief en/of ons maandblad, incidentele aan u gerichte post.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hiermee worden bedoeld, besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
De Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u vindt dat De Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum uw persoonsgegevens niet langer mag bewaren, dan kunt u dat aan de organisatie laten weten.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum verstrekt geen informatie aan derden, behalve ter uitvoering van eigen diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De site van De Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum (De Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum.nl) logt internetverkeer om statistieken te kunnen opstellen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en geaggregeerd en komen uitsluitend bij onze hostingpartij en bij ons terecht. Wanneer u naar een pagina gaat waarop u een bestelling kunt doen wordt er ook een verbinding met Snipcart gemaakt. Snipcart stuurt de bestellingen naar onze payment provider Mollie. Zowel Snipcart als Mollie hebben dus toegang tot uw gegevens. Als u dit een probleem vindt, kunt u ons een email sturen en kunnen we de kaartverkoop op een alternatieve wijze laten plaatsvinden (bijvoorbeeld via contante betaling aan de deur).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat. De Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

De Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat of de webmaster.

Wie zijn wij?

Voor iedereen op zoek naar verdieping, verbinding en vergezichten: zo wordt de Koningskamer aangeduid. De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum organiseert onder deze noemer lezingen en preken die worden verzorgd door bekende Nederlanders. De Koningskamer is de overkoepelende titel voor meerdere activiteiten.

Contact

Kerkgebouw
Koningslaan 2b, 1405 GL Bussum
info@koningskamer.nl
Neem contact op